vane.jpg (302 bytes)

Piirros MARKKU HUOVILA

Itsensä työllistäjät

 • Noin 160 000
 • Itsensä työllistäjien osuus työllisistä on noin 7 %, mutta heidän osuutensa yrittäjistä lähentelee jo 50 %:a.
 • Määrä on noussut jyrkästi 2000-luvun lopulla yritysten ja julkisten palvelujen ulkoistaessa toimintojaan (mm. ostopalvelut, alihankinta) ja yrittäjyyteen kannustavan politiikan (mm. starttiraha) vuoksi.
 • 63,4 % miehiä vuonna 2008.
 • Valtaosa, 69 %, parhaassa työiässä (25–54-vuotiaita).
 • 21,3 % työskentelee rakentamisen, 17,3 % kaupan toimialoilla, 13,8 % muissa palveluissa sekä 11,3 % ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan parissa.
 • Tulotaso jää alle palkansaajien tulotason eikä yllä edes työntekijäryhmien tulotasoon.
 • Saavat useammin asumistukea kuin palkansaajat.
 • Köyhyysaste on 17 %, kun kaikkien palkansaajien köyhyysaste on noin 3 ja työntekijöiden noin 5 %.

Lähteet: Tilastokeskus, Työvoimatilasto 2008,
Tulonjakoaineisto 2008, TEM,
Kuntatyönantajat, Valtiotyönantaja

 

 

Itsensä työllistäjät

 • Ovat ammatinharjoittajia, free lancereita, yksinyrittäjiä, toimeksiantosopimuksilla olevia ym.
 • Jos työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty, sopimussuhteeseen ei sovelleta työlainsäädäntöä. Tällaiset sopimussuhteet ovat yleensä yrittäjäsuhteita. Tämän vuoksi itsensä työllistäjiä ei voi verrata työsuhteisiin. Eri asia sitten on, että yrittäjän on otettava palkkiotaan määritellessään huomioon sosiaalikulut, työvälinekulut ja vuosilomakulut, koska hän joutuu itse näistä vastaamaan.
 • Heihin ei siis sovelleta lainsäädäntöä, joka säätelee määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevia. Heihin sovelletaan muuta lainsäädäntöä.
 • Esimerkiksi yrittäjien työttömyysturva on kalliimpaa hankkia kuin työntekijän.
 • Lainsäädäntöpoliittinen kysymys on, pitäisikö työsopimuslain työsuhteen tunnusmerkistöä täsmentää niin, että työsuhteeseen rinnastettava epäitsenäinen työ oikeuttaisi joihinkin tai kaikkiin samoihin etuihin kuin työsuhteinen työ.

Lähteet: Tilastokeskus, Työvoimatilasto 2008,
Tulonjakoaineisto 2008, TEM,
Kuntatyönantajat, Valtiotyönantaja

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)