vane.jpg (302 bytes)

Järjestöviidakkoa perkaamassa

Mika Häkkinen
Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät
(IN), pohjoismaiden asiamies

Mika Häkkinen, PAY:n Itämeren alueen asiamies  Ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisen järjestöviidakon rakenteista ja rooleista ei ota oikein pirukaan selvää. Ilman terävää järjestöviidakkoveistä saattaa astuminen Suomen rajojen ulkopuolella valtoimenaan rehottaviin ay-rakenteisiin tyssätä jo järjestöjen monenkirjaviin kirjainlyhenteisiin. Valitettavasti rakenteiden epäselvyys voi johtaa siihen, että ay-työn kansainvälinen ulottuvuus jää toissijaiseksi, vaikka edunvalvonnan tarve ei liiketoiminnan ja yhä useammin myös poliittisen päätöksenteon ylikansallistuessa pääty suinkaan Suomen rajoihin.

Paras tapa selvitä pahimman ryteikön läpi on ottaa Suomen järjestökenttä kompassiksi. Eurooppalaisen tason järjestörakenteen selkiyttämiseksi ei tarvitse muuta kuin ymmärtää oman liiton ja keskusjärjestön roolit ja asema. Käytännössä jokaisella suomalaisella ay-organisaatiolla on oma eurooppalainen jatkeensa.

Euroopan järjestöviidakon perkaus on nyt käynnissä, sillä teollisuuden ammattiliitot ovat aloittaneet mittavan urakan lyödä kaikki eurooppalaiset teollisuusalojen liitot yhteen.

Pohjoismaiden teollisuusliitot ovat vahvasti hankkeen takana. Uusi eurooppalainen järjestö kokoaisi yhdeksän miljoonaa teollisuustyöntekijää ja toimihenkilöä. Sen lisäksi, että selvitään vain yhdellä kirjainyhdistelmällä, voimavarojen yhdistäminen luo voimakkaimman sektorikohtaisen edunvalvontakoneen Euroopassa. Turhista järjestörönsyistä päästään eroon ja uudesta järjestöstä tulee vahva eurooppalainen ay-vaikuttaja EU:n poliittisissa väännöissä. Järjestön piirissä on mahdollista käydä Eurooppa-tason neuvotteluja, solmia eurooppalaisia yrityssopimuksia ja huolehtia tehokkaammin työntekijöiden eduista monikansallisissa konserneissa.

Euroopan teollisuusliittojen yhteisjärjestön synty vuonna 2012 näyttää todennäköiseltä, muttei varmalta. Vielä kuluu pohjoismaisilta hankkeen puuhamiehiltä monta litraa kahvia ja jokunen tupakkakin, ennen kuin kymmenet, usein eripuraiset eurooppalaiset liitot löytävät yhteisen sävelen uuden järjestön tavoitteista ja rakenteista. Koska soppaa on mukana hämmentämässä tukku eri kansallisuuksia, puoluepoliittisia rintamalinjoja, maakohtaisia kahnauksia sekä kaikki henkilöstöryhmät duunareista ylempiin toimihenkilöihin, ristivetoa ja mielipiteitä riittää.

Suomessa jos jossain tiedetään, että pitkäkestoinen ja voimakkaita poliittisia intohimoja herättävä yhdistymishanke on tiimityötä. Se vaatii ennen kaikkea keskinäistä luottamusta ja yhteisesti tehtyjen demokraattisten päätösten kunnioittamista. Ja kaikkihan tietävät, että tiimi murtuu, jos sen heikoin lenkki pettää.

Aika näyttää, kuinka tiimityö tämän vielä nimettömänä pysyttelevän uuden eurooppalaisen järjestön syntymisen kohdalla kestää.

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)

Pt  nro 1/2011

-> PT:n nro 1/2011 etusivulle

Pääkirjoitus
ha-nuo.gif (133 bytes) Teema
    Joka kolmannen työ pätkitty
ha-nuo.gif (133 bytes) Työelämän jutut
ha-nuo.gif (133 bytes) Kolumni ja pakina

Mika Häkkinen;
Järjestöviidakkoa perkaamassa
Simo Hämäläisen pakina
Raakaa yritystä

ha-nuo.gif (133 bytes) Liikkeessä jutut
ha-nuo.gif (133 bytes) Ristikko 1/11
ha-nuo.gif (133 bytes) Pätkätyöläinen blogiin