vane.jpg (302 bytes)

Myrskyn silmässä

Työmarkkinoilla on käynnissä myllerrys, joka haastaa keskusjärjestön roolin. Meiltä odotetaan nyt paljon, sanoo SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly.

"Kaikki tuki luottamusmiehille"
Lauri Lyly, CV

  Viime vuonna valtakunnansovittelijan toimistossa ovi kävi tiuhaan ja työmarkkinakeskusjärjestöjenkin suhteet ajautuivat koetukselle. Puheenjohtaja Lauri Lyly tietää, että tästäkin vuodesta tulee vaativa, sillä työmarkkinoilla käynnissä oleva myllerrys jatkuu.

Myllerrys johtuu työelämässä ja neuvottelusuhteissa tapahtuneista muutoksista. Keskusjärjestöt joutuvat etsimään paikkaansa muuttuneessa tilanteessa. Muutos haastaa ammattiliitot ja keskusjärjestöt pohtimaan omaa rooliaan.

– Meiltä odotetaan nyt paljon ja näihin odotuksiin meidän on kyettävä vastaamaan.

Sosiaalisesta palkasta, jota ovat mm eläkkeet ja työttömyysturva, tulee merkittävämpi palkansaajien asemaan ja turvaan vaikuttava tekijä. Ja kun siitä neuvotellaan, keskusjärjestöt ovat avainasemassa, Lyly sanoo.

Yhä isompia liittoja

Puheenjohtajan kiireisen kevään huipentaa SAK:n edustajakokous, joka pidetään Tampereella kesäkuun alussa. Lauri Lyly sanoo odottavansa kokousta innostuneena ja vähän jännittyneenäkin. Kokouksessa käsiteltävässä tulevaisuusasiakirjassa linjataan ne asiat, joihin järjestön pitää seuraavan viiden vuoden aikana keskittyä ja hahmotellaan myös uusia tapoja toimia.

Viime vuosina SAK:n jäsenliittojen määrä on vähentynyt liittofuusioiden myötä. Isompien liittokokonaisuuksien syntyminen on Lylystä luonteva kehitys, ja se heijastaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. Lyly ennustaa, että jatkossa työehtosopimusten kattavuus laajenee ja määrä vähenee.

– Työnjako keskusjärjestön ja jäsenliittojen välillä on uudessa tilanteessa mietittävä huolellisesti.

Pirjo Pajunen
kuvat Patrik Lindström

"Kaikki tuki luottamusmiehille"

Lauri Lyly sanoo olevansa huolissaan luottamusmiesverkoston rapautumisesta. On liikaa työpaikkoja, joilla ei ole luottamusmiestä.

– Luottamusmiehet ovat ay-liikkeen verisuonisto, jonka varassa liike elää. Luottamushenkilöiden tehtävä on vaativa ja heille on tarjottava kaikki mahdollinen tuki. Taitavat luottamushenkilöt ovat työpaikan voimavara. Heidän osaamisensa hyödyttää myös työnantajia.

Lyly huomauttaa, että isoilla liitoilla on pieniä paremmat resurssit tukea luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työtä työpaikoilla, mikä osaltaan puoltaa suurempien liittokokonaisuuksien syntymistä.

Ammattiliittojen jäsenmäärä ei ole Suomessa viime vuosina sanottavasti laskenut. Työtä jäsenyyden eteen on tehtävä kuitenkin erityisesti nuorten parissa. Nuoret tekevät paljon erilaisia silpputöitä, ja tähän ryhmään ammattiliittojen on vaikea saada kontaktia.

– SAK:lainen ay-liike on ponnistellut pätkätyöläisten aseman parantamiseksi mutta tämä ei riitä. Työtä on jatkettava ja nuorille on saatava läpi tieto siitä, että heidän asemansa parantamiseksi täällä tehdään hartiavoimin töitä, Lauri Lyly sanoo.

 

 

Lauri Lyly

  • 57-vuotias
  • 1972–1976 koestajana ja sähköasentajana Strömbergillä Vaasassa ja Pohjolan Voimassa Kristiinankaupungissa.
  • 1976–1989 sähkökunnossapitoasentajana ja ennakkohuoltotarkastajana Loviisan ydinvoimalassa. Toimi useissa luottamustehtävissä, mm. luottamusmiehenä ja Sähköliiton liittotoimikunnassa.
  • 1989–2004 Sähköliitossa ensin sopimussihteerinä ja sitten puheenjohtajana vuodesta 1997.
  • 2004 alkaen SAK:ssa edunvalvontaosaston johtajana ja vuodesta 2009 puheenjohtajana.

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)