vane.jpg (302 bytes)

Monenlaiset työsuhteet

Isojen kauppojen kassarivistön takaa löytyvät kaikki työsuhteet. Siellä on vakinaisia ja kokoaikaisia, joskin vähemmistönä, osa-aikaisia on enemmistö. Vuokratyövoimaa on lähes varmuudella kassalla tai jossain kolkassa ja joskus jopa itsensä työllistäjiä.

Palkansaajien erilaiset työsuhteet III/2010, lähde Tilastokeskus, toteutus MARJUT VAINIO
sama pdf-tiedostona

  Eikä Vantaan Jumbon Prisma ole poikkeus, vaikka HOK-Elannon pääluottamusmies Harry Vainio sanookin, että HOK-Elanto on pätkätyökysymyksessä parhaasta päästä. Myös Prisman luottamusmies, kodin osastolla työskentelevä Satu Hakalakin toteaa osa-aikaisten saavan hyvin lisätunteja ja työntekijöiden työaikatoiveita kuullaan. Moni kokoaikatyöhön haluava on vuosien varrella myös saanut kokoaikatyön.

Pääluottamusmies Vainion mukaan vuonna 2004 HOK-Elannon työntekijöistä oli kokoaikaisia 36 prosenttia. Nyt kokoaikaisten työntekijöiden osuus on 46 prosenttia.

Huomio työaikasuunnitteluun

– Me ryhdyttiin määrätietoisesti hakemaan keinoja osa-aikaisuuden vähentämiseksi. Työnantajan käyttämä työajan tasoitusjärjestelmä yhdessä henkilöstöpankin kanssa alkoi tuottaa HOK-Elannon pääluottamusmies Harry Vainio ja Jumbon Prisman luottamusmies Satu Hakala. Foto: TUULIKKI HOLOPAINENtulosta. Lisäksi kiinnitettiin erityishuomiota esimiesten työaikasuunnitteluun, jonka tavoitteeksi otettiin oman väen mahdollisimman hyvä sijoittelu ja lisätyön tarjoaminen ensisijaisesti omille työntekijöille, Harry Vainio kertoo.

Jokainen lisätunteja haluava työntekijä voi ilmoittaa HOK-Elannon henkilöstöpankkiin, milloin ja missä hän haluaisi tehdä lisätunteja. Joissain yksiköissä pystytään melko hyvin ohjaamaan lisätunnit omille työntekijöille, mutta toisissa tarvitaan henkilöstöpankin apua. Sitten järjestelmästä lähtee työvuoron tarjoustieto halukkaille tekstiviestillä. Nopein vastaaja saa työvuoron. Jos kukaan ei pääse tekemään vuoroa, niin käännytään henkilöstövuokrausyritysten puoleen.

Säännöllistä muistuttamista

HOK-Elannon luottamushenkilöt käyvät säännöllisesti keskusteluja ketjujohdon kanssa.

– Se on meidän luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen paikka haastaa työnantaja. Miten vuokratyötä on käytetty, ovatko lisätyön pelisäännöt muistissa. Suuremmat linjaukset käydään läpi yt-ryhmässä ja siellä työnantaja antaa mm. selvityksen ulkopuolisen työvoiman käytöstä, pääluottamusmies Harry Vainio selvittää.

– Lisätyön tarjoamisen velvollisuudesta on niin paljon jauhettu ja se toimiikin melko hyvin. Asiaa ei kuitenkaan sovi unohtaa, vaan siitä joudumme jatkuvasti muistuttamaan.

Pääluottamusmies onkin tehnyt kiinnostavan havainnon.

– Kohteet, joissa työvuorolistat ovat kunnossa ja onnistutaan jakamaan lisätunnit omille, pääsevät melkein luottamusmiehiltä unohtumaan, koska siellä ei juuri ole muitakaan ongelmia. Sitten on paikkoja, joissa annetaan järjestelmän hoitaa työvuorot. Kolmannessa ryhmässä luottamusmies poikkeaa tämän tästä. Näissä esimiehet menevät mukavuusalueelle. He eivät yritäkään sovitella vuoroja ja lisätyön tarjoamisen sijaan soittavat vuokrafirmaan, Harry Vainio muistuttaa.

Hyvä esimies kuuntelee

Luottamusmies Satu Hakala kertoo, että ennen joulua sai jokainen halukas lisätunteja sen minkä jaksoi tehdä, mutta alkuvuosi on sitten hiljaisempaa. Jumbon Prismassa järjestellään lisätunnit omalle väelle, jos mahdollista. Jonkun verran kassalla joudutaan turvautumaan vuokratyövoimaan esimerkiksi jos sattuu useampia sairauslomia samaan aikaan.

– Prismassa on silloin tällöin onnistuttu kokoaikaistamaan työntekijöitä. Aina se ei kuitenkaan onnistu.

Satu Hakalan näppituntuman mukaan valtaosa osa-aikaisista haluaisi kokoaikatyötä. Se helpottaisi elämää ja toisi säännöllisen palkan. Hän itsekin aloitti osa-aikaisena, mutta sai aika pian kokoaikaisen työn.

Aino Pietarinen
kuvat Tuulikki Holopainen

 

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)