vane.jpg (302 bytes)

Osa-aikainen elää toivossa

Osa-aikaiset
Osa-aikainen työsuhde

  Minna Vähäsöyrinki on ollut puolitoista vuotta Jumbon Prismassa osa-aikaisena. Hänen työtunnit vaihtelevat kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen. Tammikuussa listassa on 21 tuntia, 40 tuntia ja 25 tuntia. Joulun alla oli lisätunteja niin että hän teki käytännössä kokoaikatyötä.

Minna Vähäsöyrinki toivoo pääsevänsä kokoaikaiseksi. Foto: TUULIKKI HOLOPAINENKaksi toivomusta on Minna Vähäsöyringillä. Hän toivoo pääsevänsä kokoaikaiseksi ja pääsevänsä säännöllisempään työhön. Nyt vuorot ovat epäsäännöllisiä, mutta toisaalta hän sanoo tottuneensa niihin. Vähempien tuntien pienempään palkkaan pitää vain varautua.

– Aika hyvin olen täällä kuitenkin saanut lisätunteja halutessani, toteaa hän kodin osastolla värikkäitä kukkaruukkuja järjestäessään.

Harvinaisuus kassalla

Kaupan kassoilla on yleensä osa-aikaisia ja usein vuokratyövoimaa. Satu Salminen on harvinaisuus, sillä hän sai kokoaikaisen työsuhteen jo vuosia sitten. Aluksi hänkin oli osa-aikainen. Kassatyön ohella Salminen auttaa tarvittaessa osastoilla.

– Pääsääntöisesti teen aamuvuoroa, koska ole yksinhuoltaja ja minulla on vielä 9-vuotias iltatähti. Työvuoroihin kuuluu yksi ilta viikossa ja suunnilleen joka kolmas viikonloppu on töitä.

– Olen tyytyväinen, että meillä palvelupäälliköt ovat kuunnelleet työntekijän tarpeita. Tämä on toiminut yllättävän hyvin.

– Näin alkuvuodesta olen erityisen tyytyväinen kokoaikatyöhön, sillä tuntilaisilla on nyt vaikeampaa, koska tammikuussa on vähemmän töitä.

 

   Osa-aikaiset

  • Noin 201 000.
  • Palkansaajista yli 10 %
  • Naisia 17,6 %, miehiä 7,7 %
  • Suomessa osa-aikaisia vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin
  • Valtaosa on nuoria naisia. Alle 25-vuotiaista naisista osa-aikatyössä 48,2 %, miehistä 24,8 %. 25–30-vuotiaista naisista 19,5 %.
  • Lähes kolmannes (30,4 %) työskentelee majoitus- ja ravitsemusalalla, reilu viidennes (21,5 %) kaupan alalla.

 

   Osa-aikainen työsuhde

  • Osa-aikaista ja määräaikaista työtä koskevat direktiivit kieltävät yksiselitteisesti asettamasta työntekijöitä erilaiseen asemaan pelkästään osa-aikaisuuden tai määräaikaisuuden vuoksi ilman perusteltua asiallista syytä. (Esim. palkan suhteuttaminen työaikaan on tällainen syy.)
  • Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa direktiivin kanssa.
  • Ilmeisesti vuosilomalaki on ristiriidassa osa-aikatyötä koskevan direktiivin kanssa. Euroopan unionin tuomioistuin on tapauksessa C-486/08 todennut, että silloin kun työntekijän työaika muuttuu kokoaikaisesta osa-aikaiseksi, työntekijän kokoaikaisena ansaitsema vuosiloma on otettava huomioon lomapalkkaa tai lomakorvausta määriteltäessä Suomen valtio ei ole ryhtynyt selvittämään, vastaako vuosilomalaki EUT:n tulkintaa ja pitäisikö lakia tältä osin muuttaa.

 

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)