vane.jpg (302 bytes)

Epävarma tulevaisuus

  Tilapäisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden on vaikea suunnitella ja järjestää elämäänsä. Määräaikaiset työntekijät lykkäävät lasten ja asunnon hankintaa tulojen epävarmuuden ja työttömyyden uhan takia. He kokevat, että epävakaa asema työelämässä hankaloittaa myös heidän terveydenhoitonsa järjestämistä.

Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tammikuussa julkaisemasta Toiveita ja todellisuutta -tutkimushankkeesta. Siinä on selvitetty, kuinka työsuhteen laatu vaikuttaa elämisenhallintaan. Elämisenhallinta tarkoittaa kykyä suunnitella tulevaisuutta, perustaa perhe ja järjestää terveydenhoito sekä harrastukset.

Ennakoitavuus rahaa tärkeämpää

Tutkimukseen vastanneiden määräaikaisten työntekijöiden joukosta lähes 60 prosenttia haluaisi vakituisen työsopimuksen. Vaikka määräaikainen työ voi olla mielekästä ja osa tekee sitä vapaaehtoisesti, elämisenhallinta on siitä huolimatta vaikeampaa kuin vakinaisilla työntekijöillä.

Työterveyslaitoksen tutkija Liisa Moilanen arvio tutkimusraportissa, että tulojen ennakoitavuus on tulevaisuuden suunnittelun kannalta tärkeämpää kuin palkan suuruus. Epävarmuus säännöllisistä tuloista rasittaa eniten yksineläjiä, koska heillä ei ole parisuhteen luomaa turvaa joutuessaan työttömäksi.

Ahdinko jatkuu

Työterveyslaitos on tutkinut 2000-luvun vaihteessa hotelli- ja ravintola-alan työntekijöitä tästä samasta näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittivat myös tuolloin, että tilapäisissä työsuhteissa olevat työntekijät ovat tyytymättömiä asemaansa.

Määräaikaisten palkansaajien määrä on kääntynyt viime vuosina hiljalleen laskuun, mutta edelleen yli 300 000 työntekijää yrittää sopeutua pätkätyöstä aiheutuvaan epävarmuuteen.

Liisa Moilasen mielestä työmarkkinoilla pitää vähentää epävakaita työsuhteita ja lisätä työn ennakoitavuutta, jotta suomalainen työelämä ei jakaudu kaksiin työmarkkinoihin.

Päivi Pajula

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)