vane.jpg (302 bytes)

Pätkätyöt – työnantajan valinta

Työnantajia eivät enää kiinnosta sitoutuneet vakaissa ja kokoaikaisissa työsuhteissa olevat työntekijät. Mihin muuhun tulokseen voi tulla, kun alkavat työsuhteet ovat lähes aina muita kuin kokoaikaisia ja vakinaisia työsuhteita ja lähes kolmannes työvoimasta – noin 700 000 – saa toimeentulonsa silpputyöstä.

  Työn teettäminen reiluksi – turvaa pätkittyyn työelämään -hankkeen koordinaattori Anu Suoranta toi jo väitöskirjassaan Halvennettu työ esille sen, että epävakaat työsuhteet ja työn pätkiminen ovat seurausta työnantajapoliittisista valinnoista.Reilun työn tuottamisen puolustaja Anu Suoranta. Foto: TUULIKKI HOLOPAINEN

Anu Suoranta korostaa hankkeessaan pätkityn työn olevan työnantajan strategian mukaista. Työntekijällä ei useinkaan ole valinnanvaraa. Kauppa tarjoaa vain osa-aikatyötä ja kunnat määräaikaisia työsuhteita. Sitten tulevat vielä itsensä työllistäjät, jotka ovat joutuneet ottamaan yrittäjän riskin entisen työnantajan ulkoistaessa toimintoja.

Harva työntekijä hakeutuu tietoisesti työhön, jonka palkalla ei elä tai jota ei ole riittävästi.

Eriarvoisuudet poistettava

Anu Suoranta haluaa korostaa, että työn teettämisen tavan muutos on jo vakiintunut osaksi työmarkkinamallia. Kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä. Lisäksi pelkästä pätkätyöstä puhuminen kaventaa käsitystä työn teettämisen ja tekemisen tavan moninaisesta muutoksesta.

SAK:n vaaliohjelmassa on kirjaus, jossa kolmikantaisella toimintaohjelmalla sitoudutaan selvittämään työn teettämisen tavoista johtuvat eriarvoisuudet ja korjaamaan tilanne niin, että työn teettämisen tapa itsessään ei johda eriarvoiseen tilanteeseen. Kysehän on lopulta työn hinnasta, jota Suorannan mukaan halvennetaan vaihtamalla työsuhdetyyppejä.

Konkreettinen savotta olisi lainsäädännön ja työehtosopimusten "pävaus" eli pätkätyövaikutusten arviointi. "Suvaus" eli sukupuolivaikutusten arviointiahan on jo jonkin verran käytössä lainsäädäntötyössä. Tunnistamalla työn teettämisen muodosta kumpuavat perusteettomat eriarvoisuudet laeista ja sopimuksista ne voidaan korjata.

Walmartismi johtaa palkkaköyhyyteen

Vastentahtoisen osa-aikatyön teettämisen yleistymistä on säänneltävä voimakkaammin, sillä se johtaa palkkaköyhyyteen. Esimerkiksi Amerikasta levinnyt walmartismi – ideologinen halpatyön teettämisen strategia – leviää jo meillekin. Harkittavaksi varmaan voisi tulla jokin katto, jolla määrällä työtä saa yrityksessä teettää osa-aikaisesti. Suoranta korostaa, että tässä on kyse yrityksen yhteiskuntavastuusta.

– Työn teettämisen yleistyminen itsensä työllistämisen muodossa on suurempi työmarkkinamallin muutos kuin pätkätyön teettämisen tulo 20 vuotta sitten, väittää hankekoordinaattori Anu Suoranta.

Onko itsensä työllistäjien asema lähempänä palkansaajaa vai yrittäjää? Aitoja yrittäjiä he ovat vain harvoin. Suoranta ehdottaakin työntekijöiden yhdenvertaistamiseksi työsuhteen käsitteen laajentamista, jotta itsensä työllistäjät pääsisivät palkansaajien rinnalle sosiaaliturvaan ja myös kollektiivisen neuvotteluoikeuden piiriin. Tämä edellyttää muutoksia työsopimuslakiin ja palkansaajan määritelmään.

Aino Pietarinen
kuvat Tuulikki Holopainen

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)