vane.jpg (302 bytes)

Työsuojelu lapsenkengissä

Museovirastossa vuosi on käynnistynyt vilkkaasti organisaatiouudistuksen ja muuton mutta myös
riskikartoituksen takia. Työsuojelu on virastossa
vielä lapsenkengissä.

Kemikaalit tunnettava

Työturvallisuuskortti avasi konservaattori Ulla Klemelän silmät työpaikan riskeille. Foto: PATRIK LINDSTRÖM Työturvallisuus-
kortti avasi konservaattori
Ulla Klemelän
silmät työpaikan
riskeille.
Foto:
PATRIK
LINDSTRÖM

  Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet ja JHL:läinen työsuojeluvaltuutettu Päivi Pykälä-Aho ovat yhtä mieltä siitä, että muutto ja uudelleenorganisointi ovat vaativa juttu. Juhani Kostet on pyrkinyt pitämään henkilöstön koko ajan tapahtumien tasalla.

– Sen opin sain, kun toimin maakuntamuseon johtajana Turussa, missä toteutin organisaatiouudistuksen. Kaikki ovat voineet kommentoida sähköpostitse ja vastauksia olen antanut kyselytunnilla kerran kuukaudessa. Olen pyrkinyt toimimaan yhdessä henkilöstön kanssa, sanoo Juhani Kostet.

Työilmapiirissä toivomista

Museoviraston työilmapiirissä on ollut toivomisen varaa jo pitkään. Tulehtuneet henkilösuhteet ovat johtaneet pitkiin sairaslomiin.

– Ristiriidat, joita syntyy verbaalisesti lahjakkaiden ihmisten asiantuntijaorganisaatiossa, ovat tunteiden noustessa pintaan pahoja. Konfliktit pyrkivät laajenemaan ja ystävyyssuhteita on rikkoutunut, kertoo Päivi Pykälä-Aho, joka on työsuojeluvaltuutettuna tarttunut asiaan aktiivisesti.

Ongelmiin perehdyttyään hän on ottanut pikaisesti yhteyttä työterveydenhuoltoon, joka saa häneltä hyvän arvosanan. Siellä asioihin suhtaudutaan objektiivisesti ja puolueettomasti. Työterveydenhuolto liikkuu myös kentällä.

Muuton myötä osa joutuu töihin maisemakonttoriin.

– Työterveyslaitos on tutkimuksissaan osoittanut maisemakonttorin lisäävään konflikteja 20–30 prosenttia. Korkea melutaso vaikeuttaa keskittymistä. Tämä täytyy ottaa huomioon.

Valtio edelläkävijäksi

Työtapaturmia Museovirastossa ei tähän mennessä ole paljon tapahtunut. Riskejä kuitenkin on, huomasi Juhani Kostet, kun hän toteutti riskienkartoituksen Turun maakuntamuseossa. Huomautuksia annettiin esteistä, portaista, vedosta, liukkaudesta ja ergonomiasta.

– Ihan arkisista asioista. Psyykkisiä riskejä ei kartoituksessa juuri käsitelty, mutta oman kalenterin hallintaa kylläkin. Stressiä esiintyy.

Museovirastossa käynnistyy riskienkartoitus kevään aikana.

– Turvallisuus työssä on asetettava etusijalle. Ajatellaanpa vaikka taidevarkauksia, joissa henkilöstö joutuu uhatuksi, sanoo Päivi Pykälä-Aho.

Hän hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävää jo neljättä kautta. Työnantaja antaa hänelle tehtävien hoitamisen vaatiman ajan.

Päivi Pykälä-Aho toivoo, että riskienkartoitus on askel eteenpäin. Valtionhan pitäisi olla työnantajana edelläkävijä, myös työsuojelussa.

Ingegerd Ekstrand
kuvat Patrik Lindström

 

Kemikaalit tunnettava

  Konservaattori Ulla Klemelä työskentelee Museoviraston meriarkeologisessa tutkimuslaitoksessa Helsingin Hylkysaaressa. Sielä on tuhansittain esineitä. Puu on säilynyt merenpohjassa, koska laivamato ei ole vielä levinnyt Itämereen. Isommat esineet pannaan toisen seinän vieressä olevaan puolitoista metriä syvään altaaseen, joka on täytetty polyetyleeniglukolilla. Katossa oleva kuljetin kannattelee suurimman osan painosta, mutta voimaakin tarvitaan merenpohjasta tehtyjen usein raskaiden löytöjen käsittelyssä.

Esineet on puhdistettava suolasta, mutta myös käsiteltävä erilaisilla kemikaaleilla, joista jotkut ovat syöpää aiheuttavia, kuten bentsotriatsoli, jolla pysäytetään ruostuminen. Kasvot ja kädet suojataan ja päälle puetaan haalari ja muovinen esiliina joka kerta, kun riski on olemassa.

Faktatietoa kemikaaleista sisältävät kemikaalikortit ovat käytettävissä, ja myös silmäsuihku, ensiapukaappi ja imurit luovat turvallisuutta märkä- ja kuivatiloissa, joita ei ole remontoitu sen jälkeen kun ne 1980-luvulla rakennettiin.

– Hankin viime syksynä työturvallisuuskortin ja silmäni aukenivat havaitsemaan riskejä. Vastuuta pitää ottaa myös itse, vaikka päävastuu lankeaakin työnantajalle, sanoo Ulla.

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)