vane.jpg (302 bytes)

"Ei pöllömpi kysymys"

Onko pakko käyttää kypärää?

Oma tahto ei paina silloin, kun kyseessä on työturvallisuus. Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työssä käytetään turvallisuuden kannalta tarvittavia suojaimia, kuten kypärää, kuulo- tai silmäsuojuksia.

   Siis suojaimia on käytettävä, jos työnantaja niin määrää. Viime kädessä piittaamattomuus suojalaitteiden käyttöön voi johtaa jopa varoitukseen tai peräti työsuhteen lopettamiseen, jos varoituksista huolimatta rikkoo työnantajan turvallisuusmääräyksiä.
   Yleensä suojainten käytöstä kuitenkin sovitaan työnantajan ja työntekijöiden kanssa yhdessä.
   Kypärä tai muut suojavälineet saattavat tuntua hankalalta, mutta kyse ei ole pelkästään omasta työturvallisuudesta, vaan myös työkavereiden turvallisuudesta. Useat työnantajat hankkivat työntekijöilleen suojalasit, jotka on määritelty oman näkökyvyn heikkenemisen mukaan.
   Suojakengät ja -puvut sekä muut työn kannalta oleelliset turvallisuusvälineet maksaa työnantaja. Koska työturvallisuus on työnantajan vastuulla, työnantajalla on myös oikeus määrätä suojainten käytöstä.

Lähde: Työturvallisuuslaki
Lisätietoa
www.sak.fi
www.ttk.fi
www.tyomarkkina-avain.fi
www.yhteistoimintaopas.fi

 

Saako työnantaja määrätä lomani ajankohdan?

Periaatteessa kyllä, mutta työnantajan lomia suunnitellessaan kuultava työntekijän toive loma-ajankohdasta. Sitä paitsi on vanhanaikaista johtamiskulttuuria, jos työpaikalla ei oteta huomioon työntekijöiden lomatoiveita. Työntekijälle olisi ilmoitettava pääsääntöisesti kuukautta ennen loman alkamisajankohta.

Työntekijällä on oikeus joko lain tai työehtosopimuksen mukaisen loman pituuteen. Loman tarkoitus on, että työntekijä saa levätä riittävän pitkän ajan ja toipua pitkästä työjaksosta. Siksi lomaa on annettava kerrallaan vähintään 24 vuorokautta. Toki tästäkin voi työnantajan kanssa sopi, jos työntekijä haluaa pilkkoa lomansa. Riittävän pitkä irtautuminen työstä on kuitenkin jaksamisen kannalta todettu erittäin merkittäväksi.

Lomaa voi myös säästää vaikka tulevaa pidempää lomasuunnitelmaa varten. Lomaa voi säästää 18 päivää, mutta talviloma täytyy pitää.

Lähde: Vuosilomalaki
Lisätietoa:

www.sak.fi
www.tyomarkkina-avain.fi
www.tem.fi
www.vuosiloma-opas.fi

 

Otan fudut, saanko työtodistuksen?

Sinulla on siihen lainmukainen oikeus, mutta sinun täytyy pyytää sitä työnantajaltasi. Jos haluat, että työtodistuksessa lukee työsuhteen päättymisen syy, työnantajan on se kirjattava. Jos haluat, että työtodistukseen liittyy arvio työkyvystäsi ja osaamisestasi, sekin työnantajan on kirjattava työtodistukseen.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus antaa työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työtodistuksen voi saada kymmenen vuoden jälkeenkin, ellei siitä aiheudu kohtuutonta hankaluutta.

Kirjaa siis itsellesi työsuhteesi ajankohta ja työnantaja ja tallenna tiedot. Työnantajan arkistoista täytyy löytyä vastaavat tiedot.

Lähde: Työsopimuslaki
Lisätietoa:
- www.sak.fi
www.tyomarkkina-avain.fi
www.tem.fi
työtodistusmalli, www.tyosuojelu.fi

 

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)