vane.jpg (302 bytes)

Eläkerauha tarpeen

  Suomen kansantalous oli hyvässä kunnossa ennen taantumaa. Vaikka velkaa on nyt jouduttu ottamaan paljon, syytä hätäisiin paniikkireaktioihin ei ole, sanoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuore johtaja Seija Ilmakunnas.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuore johtaja Seija Ilmakunnas. Foto: TUULIKKI HOLOPAINENPalkansaajien tutkimuslaitoksessa arvioidaan, että valtiovarainministeriön näkemys valtiontalouden ns. kestävyysvajeesta eli siitä, että tulot eivät riitä kattamaan menoja, perustuu liian pessimistisiin oletuksiin työurien pituudesta ja hoito- ja hoivamenojen kehityksestä.

– Kannattaa lisäksi muistaa, että eläkeuudistuksilla vaikutetaan nimenomaan pitkällä sihdillä. Tässä valossa eläkejärjestelmään on viime vuosina kohdistunut kohtuuttoman suuri paine. Jatkuva spekulointi muutoksilla nakertaa ihmisten luottamusta, Seija Ilmakunnas varoittaa.

Hän huomauttaa, että eläkejärjestelmään on viime vuosina tehty kansalaisten näkökulmasta suuria muutoksia, kun varhaiseläkkeitä on karsittu ja ikärajoja nostettu.

– Kuka pystyy ennustamaan, mikä tilanne on 20 vuoden kuluttua. Se voi olla kovin erilainen kuin nyt.

Elinaikakerroin huomioi ihmisten eliniän pitenemisen ja leikkaa eläkkeitä. Oletus on, että tulevat sukupolvet työskentelevät nykyistä pitempään, mikä kompensoi leikkausta. Ilmakunnas uskoo näin käyvän myös siitä syystä, että nuoremmat ikäluokat ovat vanhempia koulutetumpia ja terveempiä.

Pirjo Pajunen
foto TUULIKKI HOLOPAINEN

Lue lisää printtilehdestä

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)