vane.jpg (302 bytes)

Ay-raati yhteiskuntasopimuksesta:

Epärealistinen ehdotus

  Pääministeri Mari Kiviniemi on ehdottanut vielä tänä keväänä kolmikantaisesti solmittavaa laajaa yhteiskuntasopimusta, jolla voitaisiin turvata työllisyys ja yritysten kilpailukyky. Sopimuksen elementteinä olisivat muun muassa koordinoidut ja maltilliset palkankorotukset ja yritysten verotuksen keventäminen, minkä vastineeksi yritykset sitoutuisivat investoimaan kotimaahan.
   SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly pitää ehdotusta kannatettavana, kunhan sopimuksen kulmakivinä ovat työllisyyden parantaminen ja palkansaajien ostovoiman turvaaminen.
   SAK:n valtuutetut suhtautuvat pääministerin ehdotukseen epäilevästi. He eivät jaksa uskoa, että työnantajat suostuvat laajaan yhteiskuntasopimukseen, joka muistuttaa entisajan tupoja.

Metalliliiton Raimo Nieminen 


Metalliliiton Raimo Nieminen ei usko sopimuksen syntymiseen.
   – Eiväthän työnantajat ole viime vuosina suostuneet yhteisiin sopimuksiin. Ehdotus taisi kuulua sarjaan pääministerin vaalipuheita.
   Erityisen epärealistisena Nieminen pitää Kiviniemen toivetta, että yritykset sitoutuisivat sopimuksessa investoimaan Suomeen ja lisäämään täällä työpaikkoja.

Taisto Saarinen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitosta AKT:stä

Yhtä skeptinen on Taisto Saarinen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitosta AKT:stä.
   – Sopimus ei näytä mahdolliselta. EK:lla on jyrkän kielteinen kanta tämänkaltaiseen sopimiseen, työnantajathan haluavat päinvastoin lisätä paikallista sopimista.
   Saarisen mielestä olisi kuitenkin hienoa, jos kolmikantainen yhteiskuntasopimus, johon kaikki osapuolet myös aidosti sitoutuvat, syntyisi. Se rauhoittaisi työmarkkinoita. Seija Jaatinen Palvelualojen ammattiliitosta PAMista

 

Seija Jaatinen Palvelualojen ammattiliitosta PAMista ei muiden tavoin usko, että pääministerin ehdotus toteutuu. Jaatinen pohtii, olisiko laaja yhteiskuntasopimus tänä keväänä pamilaisten kannalta edes hyvä asia.
   – Palkat määräytyvät nykyään alakohtaisissa neuvotteluissa. Meillä on työnantajan kanssa ristiriita: Kaupan ala hakee suurempia korotuksia kuin mitä työnantaja on valmis tarjoamaan. Muuttuisiko tämä asetelma laajemmassa neuvottelukuviossa?

Rakennusliittoon kuuluva Jouni Karekivi

 
Rakennusliittoon kuuluva Jouni Karekivi ei usko,
että Kiviniemen hahmottelema sopimus syntyisi.
   – Työnantajapuoli ei ole sellaiseen
sopimukseen valmis enkä usko, että moni
liittokaan näin nopealla aikataululla. Ehkä
pitemmällä aikavälillä, mutta olisiko sekään palkansaajien kannalta hyvä asia.Eija Rannanpää JHL:stä

 

Eija Rannanpää
JHL:stä pitää yhteiskuntasopimuksen syntymistä vielä tänä keväänä hyvin epätodennäköisenä. Esteenä on jo pelkästään kireä aikataulu.
   – Tällainen laaja, eri elementtejä sisältävä sopimus, pitää neuvotella rauhassa niin, että siinä tulisi huomioitua tasapuolisesti eri alat.

 

Pirjo Pajunen
kuvat TUULIKKI HOLOPAINEN

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)