vane.jpg (302 bytes)

Putki tukkoon!

Sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, SAK

– Lisäpäivien poistaminen eli työttömyysputken tukkiminen ei paranna työllisyyttä. Lisäpäivillä olevat ovat työttömiä työnhakijoita eli he kuuluvat työvoimaan. Ongelmana on, ettei ikääntyville työttömille ole useinkaan tarjottu työtä. Ikääntyvien työllistämistä onkin lisättävä palkkatuen ja kuntien työllistämisvelvollisuuden käytöllä. Lisäpäivillä pyritään turvaamaan kohtuullinen toimeentulo, jotta ihmiset tulisivat jollakin lailla toimeen työttöminä ollessaan. On myös muistettava, että työnantajat päättävät irtisanomisista.

Ansioturvan piiriin pääsee helposti
– Ei pääse, jos ottaa huomioon nykyisen pätkätyöelämän. Ansioturvalle vaadittavaa työssäoloehtoa on ay-liikkeen vaikutuksesta laskettu 8 kuukauteen. SAK:n tavoitteena on saada työssäoloehto vielä lyhyemmäksi pätkätyöläisten aseman parantamiseksi.

500 päivän ansioturva vie työhalut
– Ei vie. Normaalioloissa suurin osa ansiopäivärahalla olevista työllistyy muutamassa kuukaudessa. Ne, jotka eivät työllisty helposti, tarvitsevat tuekseen koulutusta tai muita työvoimapoliittisia palveluita saadakseen uuden työpaikan.

Nykyjärjestelmä sorsii pätkätyöntekijöitä
– Kyllä. Sovitellussa päivärahassa on paljon parantamista, muun muassa työaikarajaa ja korvaustasoa on korotettava. Myös työssäoloehdon alentaminen auttaisi pätkätyöntekijöitä.

Kansalaispalkka olisi oikeudenmukaisempi
– Ei olisi, sillä se jäisi kuitenkin alhaiseksi ja tarvitsisi rinnalleen muuta sosiaaliturvaa. Ketään ei pitäisi jättää oman onnensa nojaan. Työttömät tarvitsevat nykyistä parempia aktivointitoimia, jotta työllistyminen olisi mahdollista.

Pirjo Pajunen

 

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)